oit2008@ukr.net

Комісія комп’ютерних дисциплін

Голова комісії — Мацак Т.В.


У підготовці молодших спеціалістів з спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем та мереж», задіяне відділення комп’ютерних систем та циклові комісії, з яких фахового спрямування – циклові комісії комп’ютерних систем та програмного забезпечення. Випускною комісією є циклова комісія комп’ютерних систем. До її складу входить 9 високопрофесійних фахівців, 3 з яких – викладачі вищої категорії. Колектив циклової комісії “Комп’ютерних систем” очолює Мацак Тетяна Володимирівна.

Викладачі та фахівці циклової комісії комп’ютерних  систем проводять заняття на високому методичному і професійному рівні із застосуванням навиків і матеріалів практичної роботи та сучасних інформаційних технологій.

На цикловій комісії проводиться наскрізна комп’ютерна підготовка студентів. Для цього створені 8 комп’ютерних лабораторій, кожна з яких має вихід в Інтернет. Всі кабінети, лабораторії обладнані належним чином меблями, інвентарем, оснащені обладнанням, контрольно-вимірювальними приладами, що забезпечує ведення навчального процесу.

Викладачі спеціальності приділяють значну увагу ефективному застосуванню в навчальному процесі сучасної комп’ютерної техніки. Ведеться постійна робота над створенням методичних посібників, конспектів лекцій для використання студентами. Постійно і планомірно проводиться робота по удосконаленню методичного забезпечення.

В навчальному процесі на цикловій комісії використовуються 12 лабораторій та кабінетів:

 • Лабораторія системного програмного забезпечення;
 • Лабораторія комп’ютерних мереж;
 • Лабораторія комп’ютерної логіки та електроніки;
 • Лабораторія архітектури ЕОМ та системного ПЗ;
 • Лабораторія електричних та магнітних кіл;
 • Лабораторія електрорадіовимірювань та комп’ютерної схемотехніки;
 • Лабораторія периферійних пристроїв, надійності, діагностики та експлуатації КІСМ;
 • Лабораторія інженерної та комп’ютерної графіки;
 • Кабінет комп’ютерної логіки та схемотехніки;
 • Кабінет систем автоматизованого проектування;
 • Кабінет теоретичного навчання з електромонтажної практики
 • Кабінет курсового та дипломного проектування.