oit2008@ukr.net

Комісія електронно-технічного циклу

Голова комісії — Гнатієнко В.Л.

Електроніка відіграє провідну роль в розвитку науки та техніки. Впровадження електронних приладів в різні сфери людської діяльності  значною мірою сприяє успішному вирішенню складних науково-технічних проблем, що сприяє покращенню добробуту людей, поліпшенню економічних показників виробництва. На основі досягнень електроніки розвивається промисловість, що випускає електронну апаратуру для різних видів зв’язку, автоматики, телебачення, радіолокації, обчислювальної техніки, систем управління технологічними процесами, приладобудування, а також апаратуру світлотехніки, інфрачервоної техніки, рентгенотехніки і ін.

В рамках спеціалізації  «Електроніка та телекомунікації» спеціальності «Електроніка» окрім фундаментальних знань і навичок з промислової електроніки, отримують поглиблені знання і навички в області комп’ютерної техніки, роботи автоматизованих пристроїв, метрології та вимірювальної техніки, програмування.

Якісна підготовка спеціалістів з електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник надає  студентам глибоке розуміння принципів побудови і роботи сучасних електронних пристроїв і систем – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, 3D принтерів і комп’ютеризованих автоматичних ліній.

Під час навчання студенти набувають не тільки теоретичні знань, а і отримують практичні навики за рахунок практик, які починаються вже з другого курсу.

Перевагами випускників спеціалізації «Електроніка та телекомунікації»  спеціальності «Електроніка» є універсальність і гнучкість їхньої професійної підготовки, гостра необхідність у фахівцях такого профілю, що забезпечує їхнє працевлаштування в різних галузях науки, виробництва, бізнесу.