oit2008@ukr.net

Комісія юридичних та соціально-економічних дисциплін

Голова комісії –  Храпач В.М.


Пріоритетним напрямком діяльності Циклової комісія викладачів юридичних та соціально-економічних дисциплін є використання інноваційних технологій, власних методичних розробок та електронних підручників, відео матеріалів та занять з елементами дискусій, рольових та ділових ігор. Окрім викладання основних предметів циклу, викладачі комісії активно займаються виховною роботою в коледжі. Тут діє клуб «Діалог», «Юридична школа»,  проводиться пошуково-краєзнавча робота по дослідженню історії вулиць міста, що носять імена героїв Великої Вітчизняної війни, конкурси наукових робіт серед студентів, зустрічі з ветеранами,  свідками Голодомору, учасниками бойових дій на території інших держав, представниками влади, політичних партій, громадських організацій.

Проблема, над якою працює комісія – підвищення якості практичної підготовки молодших спеціалістів через впровадження і використання комп’ютерних технологій та інтерактивних методик.

Основні завдання циклової комісії:

  • створення комплексів НМЗ юридичних дисциплін;
  • організація та здійснення на належному теоретичному та методичному рівнях навчальної роботи з юридичних дисциплін;
  • застосування комп’ютерних інноваційних та інших сучасних технологій у навчальному процесі;
  • організація самостійної роботи студентів;
  • організація навчальної та виробничої практики;
  • робота з обдарованими студентами.

Викладачі надають студентам знання, вміння та навички, які дозволяють вільно орієнтуватися в системі права і в системі законодавства України, давати правильну правову кваліфікацію подіям та вчинкам; вести дискусії, самостійно аналізувати конкретні норми права; користуватися джерелами поточного законодавства, а також орієнтуватися у проблемах підприємництва і ринкових відносин.

Навчальний процес забезпечений навчальними планами, робочими програмами з дисциплін, закріплених за цикловою комісією, матеріалами поточного і підсумкового контролю, екзаменаційними білетами та іншими методичними розробками і рекомендаціями відповідно до вимог Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

Викладачі циклової комісії надають знання з фахових дисциплін за спеціальністю «Правознавство», та постійно працюють над удосконаленням своєї педагогічної майстерності.

У своїй роботі вони поєднують навчальний матеріал із практичними ситуаціями, що дає набагато більший результат.

На базі циклової комісії юридичних дисциплін працює навчально-юридична консультація щодо надання безкоштовної правової допомоги студентам – малозабезпеченим верствам населення.

Метою навчально-юридичної консультації є:

  • підвищення рівня практичних знань, умінь і навичок студентів юридичних спеціальностей, формування їх правової культури, виховання поваги до принципів верховенства права, справедливості і людської гідності;
  • забезпечення доступу представників соціально-вразливих груп суспільства до правової допомоги, надання їм безоплатних юридичних консультацій.