oit2008@ukr.net

Комісія фізичного виховання і захисту України

Голова комісії — Зарецький Р.М.


Фізичне виховання в коледжі є одним із найважливіших компонентів виховання студентів, формування фізичного та психологічного здоров’я, підготовки до подальшої професійної діяльності. Викладачі циклової комісії забезпечують викладання дисциплін «Фізичне виховання» та «Захист України», затвердженого державним документом для вищих навчальних закладів.

Робота викладачів циклової комісії фізичного виховання та захисту України представлена у таких напрямах:

  • навчально-методична;
  • спортивно-масова;
  • фізкультурно-оздоровча;
  • патріотична.

Основними завданнями циклової комісії є:

  • виховання та вдосконалення фізичних і вольових якостей : швидкості, сили, витривалості, гнучкості та спритності;
  • виховання у студентів постійного інтересу і звички до систематичних занять фізичною культурою та спортом;
  • прищеплення навиків здорового способу життя і відмови від шкідливих звичок;
  • сприяння розвитку нових популярних форм оздоровлення студентів з використанням засобів фізичної культури та спорту;
  • формування мотиваційних засад та переконання у необхідності регулярного використання різноманітних форм фізичного виховання та масового спорту як важливої складової здорового способу життя;
  • підготовка до служби у лавах Збройних сил України.

Висока якість викладання досягається за рахунок впровадження в навчальний процес останніх досягнень в галузі розвитку фізичної культури і спорту, широкого застосування принципів здорового способу життя. Навчальний процес організований з врахуванням фізичної та функціональної підготовки студентів.