oit2008@ukr.net

Комісія філології

Голова комісії — Чуднікова Ю.В.


Циклова комісія гуманітарних дисциплін – структурний навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з однієї або кількох споріднених навчальних дисциплін.

Основними завданнями циклової комісії є оптимізація викладання гуманітарних дисциплін відповідно до нових навчальних планів та широке використання новітніх педагогічних технологій, формування розвиненої, соціально-активної особистості, яка долучається до загальнолюдських цінностей, її гуманістичний світогляд, морально-етичні принципи впровадження компетентісно орієнтованого навчання, активізацію роботи з обдарованою молоддю шляхом залучення її до пошуково-дослідницької роботи на підвищення якості знань учнів, їх загальнокультурного рівня, участі в конкурсах, олімпіадах, на збереження традицій минулого, любові до рідної мови, історії, до своєї країни.

Циклова комісія викладачів гуманітарних дисциплін підвищує ефективність викладання шляхом широкого використання сучасних інформаційних та особистісно орієнтованих педагогічних технологій навчання, продовжує пошук та впровадження нових шляхів активізації самостійної пізнавальної, науково-дослідницької діяльності учнів, виховує відданого патріота, освічену та культурну людину, правдивого громадянина України.