Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Інженерія програмного забезпечення
oit2008@ukr.net

Інженерія програмного забезпечення

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ   12 Інформаційні технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 Інженерія програмного забезпечення

КВАЛІФІКАЦІЯ   Фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

 

Випускники спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» можуть займати такі посади:

312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

3121 Технік-програміст

3121 Фахівець з інформаційних технологій

3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

 

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА   Розробка програмного забезпечення

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   Розробка програмного забезпечення

 

Освітня професійна програма орієнтована на:

 • освоєння методів і технологій створення програмних продуктів, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування;
 • вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів.

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

 Програмою теоретичної підготовки передбачено вивчення дисциплін:

 • Іноземна мова
 • Фізика
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференційні рівняння
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Чисельні методи
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Алгоритми і структури даних
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Архітектура комп’ютера
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Операційні системи
 • Бази даних
 • Системи керування базами даних
 • Безпека програм та даних
 • Групова динаміка та комунікації
 • Комп’ютерна графіка
 • WEB-дизайн
 • WEB-програмування

 

Програмою практичної підготовки передбачено проходження практик:

 • Навчальна практика з основ програмування і алгоритмічних мов
 • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування
 • Навчальна практика з баз даних
 • Виробнича практика

 

Методичне забезпечення