Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Інженерія програмного забезпечення
oit2008@ukr.net

Інженерія програмного забезпечення

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ   12 Інформаційні технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 121 Інженерія програмного забезпечення

КВАЛІФІКАЦІЯ   Фаховий молодший бакалавр з інженерії програмного забезпечення

Випускники спеціальності «121 Інженерія програмного забезпечення» можуть займати такі посади:

312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

3121 Технік-програміст

3121 Фахівець з інформаційних технологій

3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

3121 Фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА   Розробка програмного забезпечення

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   Розробка програмного забезпечення

Освітня професійна програма орієнтована на:

 • освоєння методів і технологій створення програмних продуктів, з використанням об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування, інструментальних засобів та середовищ розроблення, баз даних, міжплатформного застосування;
 • вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування програмного забезпечення, написання досконалого коду, верифікацію, тестування, еволюцію програмного забезпечення, менеджмент програмних проектів та робота в командах програмістів.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

 Програмою теоретичної підготовки передбачено вивчення дисциплін:

 • Іноземна мова
 • Фізика
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференційні рівняння
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Чисельні методи
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування та алгоритмічні мови
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Алгоритми і структури даних
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Архітектура комп’ютера
 • Організація комп’ютерних мереж
 • Операційні системи
 • Бази даних
 • Системи керування базами даних
 • Безпека програм та даних
 • Групова динаміка та комунікації
 • Комп’ютерна графіка
 • WEB-дизайн
 • WEB-програмування

Програмою практичної підготовки передбачено проходження практик:

 • Навчальна практика з основ програмування і алгоритмічних мов
 • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування
 • Навчальна практика з баз даних
 • Виробнича практика

ОСВІТНЯ ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА       Розробка сучасних баз даних та вебдодатків

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   Програмне забезпечення баз даних та мобільних систем

Освітня професійна програма орієнтована на:

 • вивчення теорії і практики конструювання програмного забезпечення, принципів обміну та обробки інформації в різних системах, освоєння методів і технологій розробки та тестування веб-орієнтованих проєктів;
 • розв’язування складних задач, пов’язаних з математичним моделюванням, проектуванням, розробкою та супроводом інформаційних систем і технологій, а також інтелектуальних систем аналізу та обробки даних в організаційно-технічних системах.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

Програмою теоретичної підготовки передбачено вивчення дисциплін:

 • Іноземна мова
 • Фізика
 • Лінійна алгебра і аналітична геометрія
 • Математичний аналіз
 • Диференційні рівняння
 • Дискретна математика
 • Теорія ймовірностей і математична статистика
 • Чисельні методи
 • Статистичне моделювання і прогнозування
 • Теорія ігор, прийняття рішень та системний аналіз
 • Математичні методи дослідження операцій
 • Архітектура комп’ютера
 • Комп’ютерні мережі
 • Операційні системи
 • Алгоритмізація та програмування
 • Алгоритми і структури даних
 • Технологія створення програмних продуктів
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Об’єктно-орієнтоване програмування
 • Основи програмної інженерії
 • Організація баз даних та знань
 • Розробка та адміністрування розподілених баз даних та знань
 • Хмарні технології та розподілені обчислення
 • Кросплатформне програмування
 • Комп’ютерна графіка
 • WEB-дизайн та WEB-програмування
 • Мобільно-орієнтована розробка ПЗ
 • Безпека програм та даних
 • Якість програмного забезпечення та тестування

Програмою практичної підготовки передбачено проходження практик:

 • Навчальна практика з алгоритмізації та програмування
 • Навчальна практика з об’єктно-орієнтованого програмування
 • Навчальна практика з баз даних
 • Виробнича практика

Методичне забезпечення