Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Комп’ютерна інженерія
oit2008@ukr.net

Комп’ютерна інженерія

 

Навчальною програмою передбачається підготовка спеціалістів для експлуатації, налагодження, застосування обчислювальних машин, комплексів, систем і мереж, для проектування програмних і апаратних засобів загального і спеціального призначення обчислювальних комплексів, систем і мереж, для проведення науково-дослідних робіт у цій області.

Основні спеціальні навчальні дисципліни

 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Програмування;
 •  Комп’ютерна електроніка;
 • Архітектура комп’ютерів;
 • Комп’ютерна схемотехніка;
 • Системне програмування;
 • Операційні системи;
 • Комп’ютерні мережі;
 • Організація баз даних;
 • Основи програмної інженерії;
 • Офісне програмне забезпечення;
 • Технічне обслуговування ЕОМ;
 • Об’єктно-орієнтоване програмування;
 • Програмування комп’ютерних мереж;
 • Мікропроцесорні системи;
 • WEB-програмування;
 • Інструментальні засоби візуального програмування.

Випускники можуть виконувати роботи з:

 • комплектації, монтажу і налагодженню локальних комп’ютерних систем;
 • ремонту і сервісному обслуговуванню;
 • ремонту персональних комп’ютерів і їх модернізації;
 • підключення і виходу в мережу INTERNET;
 • упровадження готових програм у виробництво;
 • розробки та проектуванням мікропроцесорних та комп’ютерних пристроїв різноманітного призначення;
 • розробки засобів технічного діагностування комп’ютерних систем та мереж.

Випускники можуть працювати на державних підприємствах, у НДІ, обчислювальних центрах, у фірмах, банківських і комерційних організаціях з різної формою власності на посадах: техніка з обчислювальною техніки, системного адміністратора мережі INTERNET, регулювальника комп’ютерної техніки, техніка по системному забезпеченню, оператора ПЕОМ і інше.

 

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КС

Метода-КП-МПС_2020