Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Комп’ютерна інженерія
oit2008@ukr.net

Комп’ютерна інженерія

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ   12 Інформаційні технології

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 123 Компютерна інженерія

КВАЛІФІКАЦІЯ   Фаховий молодший бакалавр з компютерної інженерії

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА   Компютерна інженерія

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ   Обслуговування комп’ютерних систем і мереж

 

Освітня професійна програма орієнтована на:

 • професійні знання з проектування, тестування, програмування, налагодження та експлуатації комп’ютерів та комп’ютерних систем, в тому числі локальних мереж, мережі Інтернет;
 • освоєння методів і технологій розробки інтернет-сервісів і мобільних технологій;
 • практичне використання апаратного та програмного забезпечень для вирішення науково-технічних та прикладних задач.

 

Випускники спеціальності «123 Компютерна інженерія» можуть займати такі посади:

312 Технічний фахівець в галузі обчислювальної техніки

3121 Технік із системного адміністрування

3121 Фахівець з інформаційних технологій

3121 Фахівець з комп’ютерної графіки (дизайну)

3121 Фахівець з розроблення комп’ютерних програм

 

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

 Програмою теоретичної підготовки передбачено вивчення дисциплін:

 • Іноземна мова
 • Вища математика
 • Теорія ймовірності та математична статистика
 • Дискретна математика
 • Алгоритми і методи обчислень
 • Фізика
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Інженерна та комп’ютерна графіка
 • Комп’ютерна логіка
 • Архітектура комп’ютерів
 • Комп’ютерна електроніка
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Мікропроцесорні системи
 • Технічне обслуговування ЕОМ
 • Операційні системи
 • Програмування
 • Обєктно-орієнтоване програмування
 • Організація баз даних
 • Інструментальні засоби візуального програмування
 • Основи програмної інженерії
 • Комп’ютерні мережі
 • Програмування комп’ютерних мереж
 • Системне програмування
 • Web-програмування

 

Програмою практичної підготовки передбачено проходження практик:

 • Навчальна комп’ютерна практика
 • Навчальна електро-радіомонтажна практика
 • Навчальна практика технічного обслуговування комп’ютерів
 • Виробнича практика
 • Переддипломна практика

 

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ КС

Метода-КП-МПС_2020