Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Право
oit2008@ukr.net

Право

В Олександрійському політехнічному коледжі спеціальність «Право» засновано в 1997 році.

Підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст здійснюється:

 • за спеціальністю – «Право»,
 • напрямку підготовки – «Право»,
 • освітнього рівня – неповна вища освіта,
 • кваліфікації – «молодший спеціаліст з права»,
 • з предметної області діяльності, яка спрямована на правове забезпечення діяльності підприємств, установ та організацій різних форм власності, а також захист прав та законних інтересів громадян та держави.

Метою освітньої діяльності з напрямку «Право» є створення умов для задоволення потреб громадян у сучасній юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою спеціальністю, повне забезпечення сфер юридичної практики у фахівцях-юристах, проведення заходів щодо вдосконалення юридичної освіти, приведення її у відповідність зі світовими вимогами.

Молодший спеціаліст з права підготовлений для професійної діяльності у сфері юридичної практики. Ця сфера характеризується тим, що пов’язана з розглядом юридичних справ, здійсненням юридично значущих дій і юридичною кваліфікацією.

Професійною діяльністю молодшого спеціаліста з права є охорона й захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави; всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави.

Видами професійної діяльності молодшого спеціаліста з права є:

 • надання послуг підприємцям;
 • діяльність у сфері права;
 • адвокатська діяльність (консультування та представництво з цивільних справ, кримінальних справ, консультування та представництво у зв’язку з трудовими суперечками під наглядом професійного адвоката);
 • нотаріальна діяльність (консультації з питань надання юридичних послуг нотаріальними конторами і приватними нотаріусами, державними нотаріальними архівами під керівництвом нотаріуса);
 • консультації з питань комерційної діяльності й управління;
 • управління і нагляд у сфері оподаткування;
 • діяльність у сфері юстиції та правосуддя;
 • діяльність органів прокуратури (організаційно-технічне забезпечення діяльності);
 • обов’язкове соціальне страхування.

Молодший спеціаліст з права може займати такі посади:

 • лаборант (освіта):
 • інспектор з кадрів;
 • організатор з персоналу;
 • фахівець з найму робочої сили;
 • інспектор з контролю за виконанням доручень;
 • керуючий справами (секретар) виконавчого комітету;
 • секретар адміністративний;
 • секретар виконкому;
 • секретар комітету (організації, підприємства, установи);
 • секретар правління;
 • конторський (офісний) службовець (недержавні установи юриспруденції);
 • секретар колегії судової;
 • секретар судового засідання;
 • секретар суду;
 • судовий розпорядник;
 • організатор діловодства (державні установи);
 • організатор діловодства (види економічної діяльності);
 • організатор діловодства (система судочинства);
 • помічник керівника (директора, начальника тощо) установи виконання покарань;
 • референт;
 • помічник адвоката;
 • помічник нотаріуса;
 • помічник юриста (інші види юриспруденції);
 • секретар центрального органу виконавчої влади;
 • фахівець;
 • державний податковий інспектор;
 • інспектор з виплати пенсій;
 • інспектор з призначення пенсій;
 • інспектор з соціальної допомоги;
 • інспектор з ліцензування;
 • фахівець з організації майнової та особистої безпеки;
 • секретар керівника (організації, підприємства, установи);
 • архіваріус;
 • кодифікатор;
 • діловод;
 • паспортист;
 • молодший інспектор прикордонної служби.

Програма підготовки:

 • теорія держави і права;
 • історія держави і права зарубіжних країн;
 • історія держави і права України;
 • основи інформатики та обчислювальної техніки;
 • комп’ютерні технології в юридичній діяльності;
 • юридична деонтологія;
 • конституційне право України;
 • конституційне право зарубіжних країн;
 • адміністративне право;
 • державне будівництво і місцеве самоврядування в Україні;
 • організація судових та правоохоронних органів;
 • фінансове право;
 • цивільне та сімейне право;
 • цивільний процес;
 • трудове право;
 • екологічне право;
 • аграрне право;
 • господарське право;
 • судочинство в господарських судах;
 • правові і організаційні основи підприємницької діяльності;
 • кримінальне право;
 • кримінальний процес;
 • криміналістика;
 • кримінологія;
 • діловодство;
 • архівознавство;
 • податкове право;
 • міжнародне право;
 • міжнародне приватне право;
 • митне право;
 • виконавче провадження;
 • організація юридичної служби на підприємствах;
 • нотаріат України.

Навчальна робота спеціальності «Право» орієнтована на здобуття студентами професійно-практичної підготовки під час проведення практичних занять, навчальної та виробничої практик.

За 20 років підготовлено понад 1300 молодших спеціалістів з права, із них диплом з відзнакою отримали 400 випускників.

Випускники коледжу продовжують навчання у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації: Дніпропетровському державному університеті внутрішніх справ, Дніпропетровському національному університеті імені Олеся Гончара, Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет» (м. Дніпро), Кременчуцькому національному університеті імені Михайла Остроградського, Харківському національному університеті внутрішніх справ, Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого, Одеській юридичній академії, Національній академії внутрішніх справ (м. Київ) та інших навчальних закладах.

У подальшому працевлаштовуються на підприємствах, установах, організаціях різних форм власності, у суді, прокуратурі, поліції, адвокатурі, нотаріаті, юстиції, державній виконавчій службі, в органах реєстрації актів цивільного стану, органах місцевого самоврядування, державних адміністраціях, управлінні праці та соціального захисту населення, управлінні пенсійного фонду, в установах виконання покарань та інших організаціях.

Коледж отримує численні подяки від юстиції, прокуратури, поліції, виконавчих служб, центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги  та від керівників підприємств, установ, організацій, де працюють наші випускники.

Обравши спеціальність «Право», ви отримаєте:

 • диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією «молодший спеціаліст з права»;
 • ґрунтовні знання з усіх галузей матеріального права і юридичного процесу;
 • практичну підготовку щодо виконання функцій юридичного представництва й захисту;
 • досвід роботи з комп’ютерними базами даних;
 • досвід і практику роботи з документами юридичного характеру;
 • можливість подальшого розвитку та вдосконалення фахової підготовки.