Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Галузеве машинобудування
oit2008@ukr.net

Галузеве машинобудування

Шифр та назва за переліком спеціальностей: 133 Галузеве машинобудування.

Шифр  та найменування галузі знань: 13 Механічна інженерія
Кваліфікація– Технік-технолог (механіка)
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Об’єкти діяльності спеціаліста

 • Технологічна підготовка та обслуговування промислових підприємств;
 • Конструювання об’єктів виробництва в середовищі КОМПАС, AutoCAD зі створенням бази даних для проектування в САПР ТП;
 • Проектування технологічних процесів виготовлення та складання виробів;
 • Оформлення технологічної документації виробництва за допомогою прикладних програм на ПЕОМ;
 • Складання програм та проведення налагодження верстатів з ЧПК із застосуванням сучасних приладів числового кодування та автоматизованих систем керування дільницями з ЧПК;
 • Виконання інженерних розрахунків виробництва – різних типів передач, контрольно-вимірювальних інструментів та затискних пристроїв;
 • Впровадження безпосередньо у виробництво новітніх тенденцій автоматизації виробництва.

ПРОГРАМА ПІДГОТОВКИ

Теоретична підготовкаґрунтується на дисципліни фахової підготовки:

 • Інженерна та комп’ютерна графіка;
 • Основи обробки матеріалів та інструмент;
 • Технологія конструкційних матеріалів;
 • Металорізальні верстати та автоматичні лінії;
 • Технологія машинобудування;
 • Технологічне оснащення;
 • Системи автоматизованого проектування;
 • Технологічні основи програмування для верстатів та системи числовим програмним керування – ЧПК;
 • Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання;
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка;
 • Обчислювальна техніка;
 • Економіка, організація та планування виробництва;
 • Охорона праці

Практична підготовка передбачає:

 • Навчальну комп’ютерну практику з автоматизованого проектування технологічних процесів виробництва;
 • Навчальну практику зі спеціальних технологій машинобудування;
 • Навчальні механічну та верстатну практики;
 • Виробничі технологічну та переддипломну практики.

Графік вивчення технічних дисциплін у процесі підготовки молодшого спеціаліста за спеціальністю 133. Галузеве машинобудування

У процесі професійної діяльності технолог вивчає та створює робочі креслення деталей, складальні креслення металоконструкцій, конструкцій спеціальних верстатних пристроїв і т.д. Правила оформлення і нанесення графічних позначень регламентовані, але мають тенденцію до змін, удосконалення, що вимагає від спеціаліста відслідковування цих змін, розуміння їх суті, уміння оперувати і порівнювати їх з уже діючими нормами у практиці. Простежується прямий взаємозв’язок з вивченням дисциплін ВСТВ, ОНГІГ, ТО, ОКДМ, КГ, КПТТД (тут і далі всі скорочення назв дисциплін наведено згідно Графіка).

Необхідно ухвалювати рішення щодо вибору матеріалу деталі, з урахуванням її функціональних особливостей і можливості застосування термічної обробки, гальванічного покриття. Забезпечують дане уміння дисципліни ТКМ, Тех.мех., ООМІ, ОКДМ.

Технолог призначає вид заготовки, розробляє технологічні процеси механічної обробки деталей простої конструкції. При цьому враховує можливість одержання заготовок того або іншого виду (лиття, штампування) на підприємстві безпосередньо (наявність ливарного, кувально-штапмувального цеху) або необхідність замовлення на суміжному підприємстві. Необхідні знання з дисциплін ТКМ, Тех.мех., ТМ, ТО, ООМІ, КГ, КВІ, ОКРІ, МВ, ТОПВЧПК, ОТП, САПРТП.

При виборі технологічного процесу необхідно враховувати верстатний парк підприємства, можливість придбання нового обладнання, виготовлення технологічного оснащення, різального інструменту власними силами або їх закупки у провідних виробників. Нарешті, оформлення всіх видів конструкторської та технологічної документації. Формуванню знань і умінь у цій сфері діяльності сприяє вивчення дисциплін МВ, ПТО, ТО, ТМ, ГВС, ОКРІ, ЗЕ, ТОПВЧПК, КГ, КПТТД.

 Отримана спеціальність дає можливість виконувати наступні професійні обов’язки та займати посади:

 • техніка-технолога відділу;
 • техніка-конструктора конструкторського бюро;
 • техніка конструктора з технологічного оснащення;
 • технолога-програміста – проектування операційної технології для верстатів з ЧПК;
 • технолога механоскладального цеху – забезпечення виконання технологічних процесів обробки деталей на дільницях;
 • технік з нормування праці – встановлення норм та розцінок робіт;
 • технік з підготовки виробництва – організація підготовки випуску продукції;
 • диспетчер виробництва – постачання матеріалів та комплектуючих на робочі місця;
 • контролер верстатних і слюсарних робіт – контроль якості виготовлених деталей;
 • начальника і майстра виробничих дільниць (підрозділів) в промисловості;
 • верстатника (на роботах високої кваліфікації);
 • операторів верстатів з ЧПК.

 

Що Ви отримаєте, обравши спеціальність

 • високий рівень фахової підготовки та практичних знань;
 • диплом техніка-механіка;
 • кваліфікаційний розряд токаря, фрезерувальника, тощо;
 • доступ на протязі всього терміну навчання в комп’ютерні аудиторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з можливістю виконання віртуальних лабораторних робіт та доступом до мережі Internet;
 • можливість виконання реальних дипломних проектів на замовлення підприємств зі створенням 3D-моделейта виготовлення об’єктів виробництва на 3D-принтері;
 • можливість долучитися до практично-дослідної діяльності і брати участь у Всеукраїнських молодіжних конференціях
 • можливість тренуватися в спортивних секціях;
 • можливість брати участь у студентському самоврядуванні;
 • виявляти свої таланти в студентській самодіяльності;
 • можливість продовжити навчання в технічних університетах за обраним напрямом з 3 курсу;
 • можливість працевлаштування на підприємствах міста, регіону, країни та закордоном.

 

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до дипломного проектування_ОМ

Методичні вказівки Технологічне оснащення ОМ

Методичні вказівки Технологія машинобудування ОМ

Методичні рекомендаціїї до виконання кирсової роботи з ЕКОНОМІКИ, ОРГАНІЗАЦІЇ І ПЛАНУВАННЯ ВИРОБНИЦТВА

Методичне забезпечення до самостійної роботи ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА (ОМ)

Методичні рекомендації та завдання для курсової роботи з Основ конструювання деталей і механізмів

Завдання до самостійної роботи длятудентыв 3 курсу з Основ конструювання деталей і механізмів