Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Електроніка
oit2008@ukr.net

Електроніка

Електроніка відіграє провідну роль в розвитку науки та техніки. Впровадження електронних приладів в різні сфери людської діяльності  значною мірою сприяє успішному вирішенню складних науково-технічних проблем, що сприяє покращенню добробуту людей, поліпшенню економічних показників виробництва. На основі досягнень електроніки розвивається промисловість, що випускає електронну апаратуру для різних видів зв’язку, автоматики, телебачення, радіолокації, обчислювальної техніки, систем управління технологічними процесами, приладобудування, а також апаратуру світлотехніки, інфрачервоної техніки, рентгенотехніки і ін.

Описание: F:\Окончательная эмблема\AV plastic1.jpg

В рамках спеціалізації  «Електроніка та телекомунікації» спеціальності «Електроніка» окрім фундаментальних знань і навичок з промислової електроніки, отримують поглиблені знання і навички в області комп’ютерної техніки, роботи автоматизованих пристроїв, метрології та вимірювальної техніки, програмування.

Якісна підготовка спеціалістів з електроніки за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста на базі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікований робітник надає  студентам глибоке розуміння принципів побудови і роботи сучасних електронних пристроїв і систем – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, 3D принтерів і комп’ютеризованих автоматичних ліній.

Під час навчання студенти набувають не тільки теоретичні знань, а і отримують практичні навики за рахунок практик, які починаються вже з другого курсу.

Перевагами випускників спеціалізації «Електроніка та телекомунікації»  спеціальності «Електроніка» є універсальність і гнучкість їхньої професійної підготовки, гостра необхідність у фахівцях такого профілю, що забезпечує їхнє працевлаштування в різних галузях науки, виробництва, бізнесу.

По закінченню коледжу наші студенти можуть продовжувати навчання в таких навчальних закладах:

 • Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
 • Кіровоградський національний технічний університет;
 • Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»;
 • Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна;
 • Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;
 • Національного технічного університету “Харківський полiтехнiчний інститут”;
 • Харківський національний університет радіоелектроніки ;
 • Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова;
 • Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова.

Професійне призначення та умови використання фахівця:

Фахівець даного профілю здатний виконувати зазначену професійну роботу:

 • начальника виробничої дільниці, цеху;
 • майстра виробничої дільниці;
 • майстра з ремонту приладів та апаратури від сучасної праски до комп’ютера;
 • техніка з випробування та налагодження апаратури автоматики;
 • техніка з обслуговування електронної техніки;
 • техніка з розробки та конструювання електронної апаратури;
 • техніка – конструктора в галузі електроніки;

Об’єкти діяльності

 • розробка, виготовлення, налагодження різноманітної апаратури автоматики для всіх галузей народного господарства;
 • обслуговування т а ремонт електронної і комп’ютерної апаратури як на спеціалізованих великих підприємствах, так і в приватних фірмах;
 • організація виробництва апаратури автоматики та телемеханіки різноманітного призначення;
 • науково-дослідна робота в галузі електроніки та комп’ютерної техніки.

Програма підготовки

Програмою підготовки фахівців передбачено вивчення дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки. Ви вивчатимете такі дисципліни:

 • вища математика;
 • фізика напівпровідників;
 • основи електроніки та мікроелектроніки;
 • цифрова та електронна схемотехніка;
 • технологія та конструювання електронної апаратури;
 • комп’ютерна графіка;
 • програмування;
 • електричні машини і автоматизований електропривод;
 • метрологія та вимірювальна техніка;
 • основи автоматики і телемеханіки;
 • теорія автоматизованого управління;
 • проектування і технологія виробництва;
 • конструювання засобів автоматизації на мікропроцесорах;
 • стандартизація та технологічні вимірювання;
 • мікропроцесорні інформаційно-керуючі комплекси;
 • експлуатація та налагодження засобів автоматики;
 • інформаційно-вимірювальні системи;
 • економіка підприємства;
 • менеджмент і маркетинг;

Ви отримаєте практичну підготовку на навчальній, технологічній та переддипломній практиках.

Обравши цю спеціальність, ви отримаєте:

 • диплом молодшого спеціаліста з кваліфікацією технік-конструктора   (електроніка);
 • доступ в комп’ютерні класи та до мережі Інтернет;
 • кваліфіковану підготовку з фундаментальних та спеціальних дисциплін;
 • можливість приймати участь в науково-практичних конференціях, виставка сучасної електронної техніки;
 • широке використання комп’ютерних технологій при виконанні практично-лабораторних робіт;
 • можливість приймати участь в роботі технічних гуртків та гуртків за покликанням;
 • можливість тренуватися в спортивних секціях;
 • робітничу спеціальність електромонтажника.