oit2008@ukr.net

Загальноосвітньої підготовки та Права

    Головна   •   Загальноосвітньої підготовки та Права

 

Завідувач відділення загальноосвітньої підготовки та Права 

Овсієнко Наталія Володимирівна

 

e-mail: natalnazarowa@ukr.net

 

       Відділення загальноосвітньої підготовки створене в 2021 році. На ньому проводиться підготовка студентів на основі базової загальної середньої освіти. До його складу входять навчальні групи І курсу всіх спеціальностей.

       Основною метою створення відділення є забезпечення адаптації студентів нового набору до навчання в коледжі, можливість кращого опанування навчального матеріалу з предметів загальноосвітнього циклу, підготовка студентів І курсу до вивчення спеціальних дисциплін.

На даний момент на відділенні навчається 202 студенти.

Якісна підготовка майбутніх фахових молодших бакалаврів здійнюється за спеціальностями:

На спеціальності 081 /Право навчається 29 студентів. Юридична освіта в коледжі спрямована на підготовку фахівців із права, які здатні на високому професійному рівні застосовувати на практиці здобуті юридичні й загальнонаукові знання, вільно орієнтуватись в організаційно-правових механізмах та правових інститутах конкретних галузей права.

Форма навчання – денна.

Освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст.