Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Транспортні технології
oit2008@ukr.net

Транспортні технології

 Шифр та назва за перелікомспеціальностей 2015 року: 275Транспортні технології (Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті).

Шифр та назва за перелікомспеціальностей 2007 року: 5.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті.
Шифр  та найменуваннягалузізнань: 27Транспорт
Кваліфікація– Технік-технолог (механіка)
Освітньо-кваліфікаційний рівень – Молодший спеціаліст

Отримана спеціальність дає можливість

Виконувати наступні професійні обов’язки та займати первинні посади

 • технік-технолог, диспетчер,
 • таксувальник документів, технік з обліку,
 • ревізор,
 • черговий по транспортно-експедиційному агентству (філіалу),
 • технік відділу експлуатації,
 • декларант експорту і імпорту товарів,
 • технік-організатор міжнародних перевезень,
 • інспектор з міжнародних перевезень,
 • диспетчер автовокзалу (автостанцій),
 • технік відділу безпеки руху та охорони праці,
 • оператор диспетчерського руху та навантажувально-розвантажувальних робіт на автотранспорті.

Об’єкти діяльності спеціаліста

 • Обслуговування транспортних підприємств,
 • Обслуговування транспортно-логістичних та транспортно-експедиторських підприємств,
 • Організація міських, приміських, міжміських перевезення вантажів та пасажирів автомобільним транспортом,
 • Організація міжнародних перевезень вантажів та пасажирів,
 • Управління в організаціях транспортного комплексу та транспортних вузлах,
 • Управління на вантажних та пасажирських автостанціях,
 • Робота у транспортних відділах муніципальних установ,
 • Робота у проектних і науково-дослідних інститутах,
 • Робота у фірмових та дилерських центрах автомобільних компаній.

 Програма підготовки

Програмою підготовки фахівців передбачено вивчення дисциплін гуманітарної та соціально-економічної, природничо-наукової, професійної та практичної підготовки.

Теоретична підготовка ґрунтується на дисципліни фахової підготовки:

 • Автомобільні експлуатаційні матеріали
 • Спеціалізований рухомий склад
 • Організація вантажних автомобільних перевезень
 • Технічна експлуатація автомобіля
 • Організація автомобільних пасажирських автоперевезень
 • Правила і безпека дорожнього руху
 • Організація міжнародних автомобільних перевезень
 • Основи митного законодавства та митно- брокерської діяльності
 • Транспортно-експедиційна робота
 • Транспортне право
 • Комерційна робота на транспорті
 • Основи податкової системи та страхової справи
 • Економічні зв’язки та зовнішньо-економічна діяльність
 • Комп’ютерна графіка;
 • Комп’ютерна техніка та інформаційні технології
 • Економіка підприємства,Організація та планування роботи підприємств
 • Охорона праці

Практична підготовка передбачає:

 • Навчальну комп’ютерну практику;
 • Навчальну практику з організації перевезень у вантажних АТП;
 • Навчальну практику з організації перевезень у пасажирських АТП;
 • Виробничі технологічну та переддипломну практики.

Що Ви отримаєте, обравши спеціальність

 • високий рівень фахової підготовки та практичних знань;
 • диплом техніка-механіка (транспортні технології);
 • кваліфікаційний розряд оператора ПК (логістика);
 • доступ на протязі всього терміну навчання в комп’ютерні аудиторії, які обладнані сучасною комп’ютерною технікою з можливістю виконання віртуальних лабораторних робіт та доступом до мережі Internet;
 • можливість долучитися до практично-дослідної діяльності і брати участь у Всеукраїнських молодіжних конференціях
 • можливість тренуватися в спортивних секціях;
 • можливість брати участь у студентському самоврядуванні;
 • виявляти свої таланти в студентській самодіяльності;
 • можливість продовжити навчання в технічних університетах за обраним напрямом з 3 курсу;
 • можливість працевлаштування на підприємствах міста, регіону, країни та за кордоном.

 

Методичне забезпечення

АП_ДИПЛОМНЕ ПРОЕКТУВАННЯ_Методичні рекомендації

АП_НОРМОКОНТРОЛЬ при виконанні дипломного проекту

ОРГАНІЗАЦІЯ ВАНТАЖНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання, оформлення і захисту курсового проекту

ОРГАНІЗАЦІЯ ПАСАЖИРСЬКИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ МЕТОДИЧНИЙ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання, оформлення і захисту курсового проекту

ПЕРЕЛК_Нормоконтр_Бланк

Технічна механіка ЗАВДАННЯ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ для студентів 2 курсу (АП)