Олександрійський політехнічний фаховий коледж | Спецiальностi
oit2008@ukr.net

Спецiальностi

121/ Інженерія програмного забезпечення

Освітньо-професійною програмою передбачається, підготовка фахівців з проектування, розробки, конструювання та тестування програмного забезпечення, здатних вирішувати складні та нестандартні задачі прикладного характеру в галузі інформаційних технологій.

123/ Комп’ютерна інженерія

Освітньо-професійною програмою передбачається підготовка спеціалістів для проектування, програмування, налагодження та експлуатації комп'ютерів та комп'ютерних систем, в тому числі локальних мереж, мережі Інтернет мобільних пристроїв і додатків.

081/ Правознавство

Професійною діяльністю фахівця спеціальності права є охорона й захист прав і законних інтересів громадян, юридичних осіб всіх форм власності і держави; всіляке сприяння зміцненню законності і правопорядку, формуванню правової держави. Студенти закінчивши коледж можуть працювати за фахом в різних установах міста і району, або продовжити навчання у ВНЗ.

133/ Галузеве машинобудування

Освітньо-професійною програмою передбачено набуття теоретичних знань в галузі технологій машинобудування, оволодіння основами програмування, навичками налаштування та використання систем автоматизованого проектування, комп’ютерної графіки і 3D моделювання інженерних проєктів. Навчання спрямоване на забезпечення випускника уміннями генерувати конструктивні ідеї і втілювати їх за допомогою передових технологій.

071/ Електроніка

Освітньо-професійною програмою передбачена підготовка фахового молодшого бакалавра в галузі електроніки та телекомунікації.Під час навчання студенти отримують грунтовні знання з принципів побудови і роботи сучасних електронних пристроїв і систем – від мобільних телефонів і автомобільної електроніки до робототехнічних комплексів, 3D принтерів і комп’ютеризованих автоматичних ліній.

274/ Автомобільний транспорт

Освітньо-професійною програмою передбачається підготовка фахового молодшого бакалавра в галузі автомобільного транспорту, що дає можливість обіймати посади автомеханіка, механіка автоколони (гаража), керівника транспортної дільниці або СТОА, до обов’язків яких входить технічне обслуговування та діагностика автомобіля на сучасному комп’ютеризованому рівні, професійний ремонт. Випускник отримує практичні навички з монтажно-демонтажних робіт, користування електронними та комп’ютерними контролерами для діагностики, з оформлення ремонтної документації за допомогою комп’ютерної техніки.

275 /Транспортні технології

Освітньо-професійною програмою передбачається підготовка фахового молодшого бакалавра з організації перевзень та управління на автомобільному транспорті, що дає можливість обіймати посади технолога, диспетчера руху та навантажувально-розвантажувальних робіт, транспортно-експедиційної роботи, логіста в галузі забезпечення вантажних і пасажирських автоперевезень.