oit2008@ukr.net

Відбулося відкрите заняття з дисципліни “Соціологія” - Олександрійський політехнічний фаховий коледж

Отримувачі фахової освіти повинні мати широкий світогляд, мати чітку громадянську позицію, уміти аналізувати суспільні явища та робити висновки. Саме тому викладачі Олександрійського політехнічного фахового коледжу приділяють значну увагу викладанню дисциплін загальноосвітнього спрямування.
На засіданні циклової комісії спецдисциплін відбулося обговорення відкритого заняття, проведеного викладачем Очеретною Н.І. з дисципліни “Соціологія”. На занятті студенти ознайомилися з програмою проведення соціального дослідження, навчилися визначати мету, завдання, об’єкти та предмет соціологічного дослідження.
Викладач в ході заняття продемонструвала високий фаховий рівень, ефективне використання інформаційно-комунікаційних технологій, уміння зацікавити студентів новим матеріалом.
#ОПФК @collegepolytechnic