oit2008@ukr.net

Відбувся захист курсових робіт та курсових проєктів - Олександрійський політехнічний фаховий коледж

Курсове проєктування є завершальним етапом вивчення спецдисциплін, воно дозволяє студентам систематизувати та поглибити теоретичні знання з дисциплін, що вивчаються, продемонструвати своє уміння, поєднати їх з практичними розрахунками, навчитись аналізувати отримані результати.
Протягом останніх двох тижнів в Олександрійському політехнічному фаховому коледжі відбувся захист курсових робіт та курсових проєктів майже у всіх групах 3-4 курсів. Студенти підготували та продемонстрували презентації до курсових та захистили їх. Попереду сесія. Бажаємо усім студентам успішно її здати.
#ОПФК @collegepolytechnic